ОВДП

Державні облігації України поділяються на облігації внутрішніх державних позик України, облігації зовнішніх державних позик України, казначейські зобов'язання та цільові облігації внутрішніх державних позик України. Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Номінальна вартість ОВДП становить 1000 грн., також може бути визначена в іноземній валюті.
Державні облігації України можуть бути:

 • довгострокові - понад п'ять років;
 • середньострокові - від одного до п'яти років;
 • короткострокові - до одного року.

Мінфін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» здійснює розміщення ОВДП у формі аукціонного продажу через Національний банк України, який виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням ОВДП, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів.

Відповідно до своїх повноважень Мінфін:

 • розробляє та оприлюднює орієнтовні графіки розміщення ОВДП, визначає час та обсяги розміщення облігацій (затверджений графік, а також зміни до нього періодично розміщуються на офіційному веб-сайті Мінфіну);
 • визначає форми та шляхи розміщення ОВДП, встановлює терміни обігу ОВДП, дати їх погашення та сплати купонного доходу (для купонних облігацій);
 • встановлює граничний рівень дохідності ОВДП, відповідно до якого задовольняються заявки учасників розміщення облігацій;
 • оприлюднює інформацію про результати розміщення ОВДП;
 • оформляє випуски ОВДП глобальними сертифікатами;
 • забезпечує своєчасне погашення ОВДП та сплату доходу за ними.
Розміщення ОВДП здійснюється, виходячи з поточних потреб фінансування Державного бюджету України.

Розміщення ОВДП здійснюється на аукціонах, які проводить Національний банк за ініціативою Мінфіну. Учасниками розміщення облігацій є первинні дилери та Національний банк. До аукціонів допускаються банки– первині дилери, які відповідають певним умовам та взяли на себе певні зобов‘язання. Згідно умов укладеного договору про співпрацю на ринку державних цінних паперів, банки-первинні дилери здійснюють співпрацю з Мінфіном, яка включає забезпечення двосторонніх котирувань ОВДП та купівлю ОВДП при їх первинному розміщенні, а Мінфін надає дилерам виключне право купівлі ОВДП при їх розміщенні. Для придбання ОВДП інвестори звертаються до первинних дилерів, які купують для них ОВДП.

Розміщення облігацій здійснюється за критерієм дохідності та має такі форми:

 • аукціонний продаж облігацій;
 • продаж облігацій за фіксованим рівнем дохідності.

ОВДП розповсюджуються шляхом первинного розміщення та дорозміщення. Шляхом первинного розміщення розповсюджуються нові облігації, які за умовами випуску та обсягом прав, що надаються їх власникам, ще не були в обігу. Шляхом дорозміщення розповсюджуються облігації, які за термінами погашення, розміром купонних виплат, якщо вони є, та обсягом прав, що надаються їх власникам, відповідають умовам випуску облігацій, які вже перебувають в обігу.

Погашення ОВДП та сплата купонного доходу відбувається на умовах та в строки, передбачені при їх первинному розміщенні.

У разі необхідності власники ОВДП можуть реалізувати належні їм облігації на вторинному ринку.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити