Духовний та фізичний розвиток

Бюджетні видатки на духовний та фізичний розвиток направляються на фінансування:

- фізична культура і спорт;
- культура та мистецтво;
- засоби масової інформації;
- фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку;
- інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації.


Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити