Фіксований сільськогосподарський податок

Платниками фіксованого сільськогосподарського податку можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка виробництва сільськогосподарської продукції за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Базовим податковим періодом, для ФСП є календарний рік, який починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року.

Об’єкт оподаткування — це площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у власності платника ЄП або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Базою оподаткування єдиним податком є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, для земель водного фонду - нормативна грошова оцінка ріллі з урахуванням коефіцієнта індексації визначеного станом на 1 січня базового податкового року.

Розмір ставок залежить від категорії (типу) земель та їх розташування.

Нічого не знайдено.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити