Реформування освіти

На сьогоднішній день у сфері освіти склався цілий пласт проблем, що потребують системного вирішення. До них належать: незадовільний рівень середньої освіти, відсутність доступу учнів сільської місцевості до якісної освіти, падіння престижності професії вчителя та девальвація її на ринку праці та неефективне використання бюджетних коштів.

В рамках Бюджетної реформи Мінфін ініціював зміни у фінанансуванні освіти, які покликані стимулювати системну реформу всієї галузі. Так Міністерство фінансів працює в команді з Міністерством освіти та науки, а також з громадськими експертами для того, щоб зробити освіту в Україні більш якісною. Особливий акцент робиться на покращенні середньої та технічної освіти.

Стратегічна ціль

Реформування системи фінансування освіти України, завдяки чому підвищиться ефективність державних витрат та буде забезпечено потреби суспільства і економіки у висококваліфікованих фахівцях.

Що вже зроблено?

  • Зростання витрат зведеного бюджету на освіту на 21 млрд. грн в порівнянні з 2016 роком
  • Зростання заробітної плати вчителів на 33,5% в порівнянні з 2016 роком.
  • Врахування в освітній субвенції 1,6 млрд. грн на здобуття повної загальної освіти в професійно-технічних навчальних закладах. Тобто виділення державою коштів на здобуття середньої освіти студентами профтехучилищ (на відміну від 2016 року, коли це не було враховано).
  • Спрямування коштів освітньої субвенції виключно на виплату заробітної плати вчителям. З метою підвищення якості освіти фокусуємось на фінансуванні саме освітніх послуг, а не приміщень.
  • Створення 137 опорних шкіл задля забезпечення доступу дітей з сільської місцевості до якісної освіти.
  • Виділення 393 млн.грн. для забезпечення учнів безкоштовними підручниками, що має повністю задовольнити потребу в них.
  • Створення Фонду вирівнювання для тих громад, дохідна база яких є недостатньою для повноцінного утримання закладів середньої освіти. Якщо розмір доходів місцевої громади, в силу територіальних особливостей, не дозволяє в повній мірі забезпечувати потреби шкільних закладів, держава передбачила для таких громад виділення додаткової дотації в розмірі 14,9 мільярдів грн.

Що далі?

Міністерство фінансів продовжує працювати спільно з Міністерством освіти та науки, представниками експертних кіл над реформуванням системи освіти, підвищенням престижу професії вчителя, створенням системної мотивації через зарплати, підвищення кваліфікації, залучення до професії молодих фахівців, покращення якості освітніх послуг.

Вища освіта

- Надання ВНЗ фінансової автономії, водночас підвищивши вимоги до результатів їхньої діяльності, прозорості прийняття ними рішень щодо використання коштів;

- Створення нової системи фінансування стипендій
- Створення належного зв’язку між ринком праці та системою вищої освіти.

Професійна освіта

- Створення умов для якісної підготовки робітничих кадрів, які здатні задовольнити вимоги сучасного ринку праці регіону, забезпечення рівного доступу до професійної (професійно-технічної) освіти.
- Визначення нового механізму формування державного, регіонального та галузевого замовлення на підготовку кадрів відповідно до реальних потреб економіки, регіональних ринків праці та запитів суспільства
- Створення місцевих рад з представників працедавців, навчальних закладів, місцевої влади задля визначення стратегії розвитку професійної освіти регіону;

Загальна середня освіта

- Оптимізація закладів шкільної мережі та розвиток мережі опорних шкіл, що дозволить підвищити якість середньої освіти для дітей, які навчаються в маленьких містечках і селищах. Це дасть можливість сільським дітям на подальше отримання більш вищої освіти та кращі кар'єрні перспективи - а відтак, і на кращу якість життя.


Останні оновлення по цій темі

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити