Реформа державних банків

Ключові напрямки реформування

Запровадження фундаментальних змін у корпоративне управління державних банків, що забезпечить їх незалежність від політичного та адміністративного впливу.

Ми вважаємо за доцільне забезпечити діяльність наглядових рад державних банків на підставі рекомендацій ОЕСР, Базельського Комітету з питань банківського нагляду виходячи з наступних принципів:
- призначення до складу наглядових рад незалежних членів (щонайменше 2/3 складу )
- створення спеціалізованих комітетів наглядової ради (з аудиту, з управління ризиками, кадрів та винагороди);
- ринкові механізми оплати праці (винагорода членів наглядових рад державних банків повинна бути близькою до рівня винагороди в приватному секторі).

Визначення пріоритетів бізнес- та операційних моделей державних банків з метою досягнення найвищої ефективності їх діяльності.

Досягнення мети держави для державних банків потребує суттєвої перебудови моделі ведення бізнесу та впровадження нових управлінських механізмів.
Подальший розвиток банків буде сфокусовано на двох основних напрямках перетворень:
- максимальна орієнтація на цільові клієнтські сегменти, задоволенні повного обсягу потреб у фінансових послугах клієнтів і тим самим максимізація доходів;
- реформування операційних моделей.

Що вже зроблено?
Розроблено “Засади стратегічного реформування державного банківського сектору”
Створено робочу групу з представників Міністерства фінансів та МФО (Світовий банк, МВФ, ЄБРР, МФК) для забезпечення ефективної реалізації заходів, що передбачені Стратегією.

Що це дає?
- Удосконалить принципи та механізми корпоративного управління;
- сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та ефективності діяльності державних банків;
- допоможе перетворити державні банки із збиткових у прибуткові. Тим самим зекономить кошти на щорічну докапіталізацію банків із бюджету, та натомість створить додаткове джерело надходжень до бюджету від прибутків держбанків.

Останні оновлення по цій темі

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити