Expenditure Policy

Відповідно до Бюджетного кодексу України, під видатками державного бюджету слід розуміти кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний бюджетний період, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Міністерство фінансів проводить виважену фінансову політику у частині формування бюджетних видатків і надходжень з метою забезпечення збалансованості та прозорості бюджету, соціальної орієнтації бюджетних видатків.


All updates on this topic

You can mark the parts of text you like, which will be available at the link in the address bar of your browser

You can mark the parts of text you like, which will be available at the link in the address bar of your browser