Revenue Policy

Згідно Бюджетного Кодексу України, доходи бюджету - це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження бюджетних установ).

Доходи зведеного бюджету можуть утворюватися за рахунок податкових і неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом, офіційних трансфертів від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій, доходів цільових фондів.

Міністерство фінансів України організовує виконання дохідної частини бюджету і здійснює контроль за цим.

За підсумками січня-серпня 2015 р. дохідна частина загального фонду державного бюджету перевиконана на 24,6 млрд гривень від закладеного місячного розпису, на єдиному казначейському рахунку на 1 вересня накопичена рекордна сума - майже 46 млрд грн.

Така позитивна тенденція стала наслідком децентралізації та ефективної податкової політики, проведеної Міністерством фінансів.

All updates on this topic

You can mark the parts of text you like, which will be available at the link in the address bar of your browser

You can mark the parts of text you like, which will be available at the link in the address bar of your browser