PrivatBank

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» було створено відповідно до установчого договору від 07 лютого 1992 року у формі товариства з обмеженою відповідальністю під назвою Комерційний банк «ПриватБанк» та зареєстровано Національним банком України 19 березня 1992 року (реєстраційний № 92).

Держава в особі Міністерства фінансів України набула права власності на 100% акцій Банку 21 грудня 2016 року відповідно до статті 41¹ Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2016 року № 961 «Деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи», прийнятої з урахуванням рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 грудня 2016 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки України в економічній сфері та захисту інтересів вкладників», введеного в дію Указом Президента України від 18 грудня 2016 року № 560, та на підставі пропозиції Національного банку України і рішення Ради з фінансової стабільності від 18 грудня 2016 року.

Станом на 01.06.2018 розмір активів банку становив 439,688 млрд. грн., банк посідає 1-е місце у банківській системі за цим показником.

Голова Правління АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - Петр Крумханзл. Члени Правління: Пахачук Галина Данилівна, Сергеєв Олег Миколайович, Дрелінг Олександр Геннадійович, Харітіч Сергій Володимирович, Самаріна Ганна Юріївна, Ярмоленко Валентина Василівна (головний бухгалтер).

Головою Наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є Енгін Акчакоча. Склад Наглядової ради: Маркарова Оксана Сергіївна, Шевальов Артем Валентинович, Франсіз Маліж, Стівен А.Сіліг, Олексієнко Сергій Олександрович, Андреа Монета.

Міністерство фінансів України 12 червня 2018 року схвалило Стратегію ПАТ КБ «Приватбанк», затверджену Наглядовою радою банку 27 квітня 2018 року, відповідно до Основних напрямків діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» на 2018-2022 роки та Статуту Банку.

Стратегія Банку ґрунтується на таких ключових компонентах:

• збільшення цінності для власників шляхом створення хорошого банку та відновлення вартості непрацюючих кредитів з метою відшкодування допомоги, наданої державою;
• сфокусування діяльності банку на роздрібному сегменті із значною часткою в МСБ та незначною присутністю в корпоративному сегменті;
• удосконалення системи ризик-менеджменту та практик роботи з непрацюючими кредитами;
• оптимізація операційних витрат та організаційної структури Банку;
• підготовка Банку до виходу держави з капіталу (до 2022 року).

Веб-сайт банку https://privatbank.ua/

You can mark the parts of text you like, which will be available at the link in the address bar of your browser

You can mark the parts of text you like, which will be available at the link in the address bar of your browser