State-owned banks

Державні банки займають суттєву долю в національній банківській системі.

На даний час одним з пріоритетних напрямків роботи Міністерства фінансів України є реформування державного банківського сектору.

З цією метою Міністерством фінансів за участі Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації та Європейського банку реконструкції та розвитку було розроблено «Засади стратегічного реформування державного банківського сектору».

Одними з ключових завдань, що визначені в Засадах є докорінний перегляд принципів та механізмів корпоративного управління державними банками та cфокусування бізнес- та операційних моделей державних банків з метою досягнення найвищої ефективності їх діяльності.

Успішна реалізація зазначених завдань сприятиме удосконаленню принципів та механізмів корпоративного управління, підвищенню конкурентоспроможність та ефективності діяльності державних банків.

На даний час Міністерство фінансів України сфокусоване на вжитті заходів, що необхідні для забезпечення ефективної реалізації Засад.

All updates on this topic

You can mark the parts of text you like, which will be available at the link in the address bar of your browser

You can mark the parts of text you like, which will be available at the link in the address bar of your browser