Activities of the Key Spending Unit

Інформація головного розпорядника про бюджет за бюджетними програмами за КВКВ 350 „Міністерство фінансів України” за 2015 рік


Міністерство фінансів України – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого регламентується Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375.

Мінфін України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, забезпечує формування єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку.

Основними завданнями Мінфіну України є:
1) забезпечення формування та реалізація державної фінансової та бюджетної політики, державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, бухгалтерського обліку, випуску та проведення лотерей;
2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму,;
3) забезпечення формування єдиної державної податкової і митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку;
4) забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України.

Мінфін України відповідно до покладених на нього завдань забезпечує здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів у бюджетних установах, що належать до сфери управління Мінфіну України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.
До сфери управління Мінфіну України у 2015 році належали:
• центральні органи виконавчої влади - 4
• територіальні органи ДКСУ, ДФІУ - 657
• бюджетні установи - 4
• бази відпочинку - 6
Центральні органи виконавчої влади – Державна фінансова інспекція України, Державна служба фінансового моніторингу України, Державна казначейська служба України, Державна пробірна служба України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.

Територіальні органи Державної казначейської служби України – 632 головних обласних управлінь, районних та міських відділень.
Територіальні органи Державної фінансової інспекції України – 25 державних фінансових інспекцій в областях та в місті Києві.

Бюджетні установи – Державна навчально-наукова установа „Академія фінансового управління”, Державний гемологічний центр України, державна установа „Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння”, Державний навчальний заклад післядипломної освіти „Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”.

Бази відпочинку – „Світязь” Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації, „Нова Ялта” Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації, „Перлина” Департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації, „Фінансист” Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації та державні установи „База відпочинку „Конча-Заспа” та „База відпочинку „Любич” Мінфіну України.

Фактична чисельність працівників бюджетних установ системи Мінфіну України – 16004 штатні одиниці, з них за органами управління:
Мінфін України 620
Державна казначейська служба України та її територіальні органи 11440
Державна фінансова інспекція України та її територіальні органи 3428
Державна служба фінансового моніторингу України 237
Державна пробірна служба Україна 0

У 2015 році Мінфіном України забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 16 бюджетними програмами.
За КВК 350 «Міністерство фінансів України» для виконання 16 бюджетних програм було визначено одного головного розпорядника, 4 відповідальних виконавців:
Мінфін України за 8 бюджетними програмами
Державну казначейську службу
України за 4 бюджетними програмами
Державну фінансову інспекцію
України за 1 бюджетною програмою
Державну пробірну службу України за 1 бюджетною програмою
Державну службу фінансового
моніторингу України за 2 бюджетними програмами
Мережа бюджетних установ, що отримували кошти з Державного бюджету України, у 2015 році складалась із 65 розпорядників бюджетних коштів:
головний розпорядник – розпорядник коштів I ступеня – Мінфін України;
27 розпорядників коштів II ступеня;
37 розпорядників коштів III ступеня.

Загальна сума видатків, затверджених у кошторисах бюджетних установ, які належать до сфери управління Мінфіну України, на 2015 рік становить 1870206,7 тис. грн., з них касові видатки – 1829173,9 тис. грн. (97,8%), у тому числі:
за загальним фондом державного бюджету
затверджено кошторисом – 1826016,4 тис. грн.;
касові видатки (використано) – 1793033,8 тис. грн. (98,2%);
за спеціальним фондом державного бюджету
затверджено кошторисом – 44190,3 тис. грн.;
касові видатки (використано) – 36140,1 грн. (81,8%).

Фінансування видатків у системі Мінфіну України у 2015 році здійснювалося на:

Утримання центральних органів виконавчої влади та їх місцевих територіальних органів

За КПКВК 3501010 „Керівництво та управління у сфері фінансів” – Мінфін України.
Затверджено кошторисом – 132918,3 тис. грн.: за загальним фондом – 132519,5 тис. грн., за спеціальним фондом – 398,8 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 129652,1 тис. грн. (97,5%): за загальним фондом – 129261,1 тис. грн. (97,5%), за спеціальним фондом – 391,0 тис. грн. (98,0%).
За цією бюджетною програмою здійснювалося фінансування діяльності апарату Мінфіну України, що забезпечувало проведення єдиної фінансової, бюджетної, податкової і митної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України.

Протягом року Мінфіном України розглянуто 7705 та розроблено 329 законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових актів, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 177 наказів Мінфіну України, проведено 8 внутрішніх аудитів, розглянуто 3900 звернень, заяв, скарг громадян, що надійшли до Мінфіну України, та реалізовано 46 програм інвестиційного спрямування, 293 особи підвищили кваліфікацію.

За КПКВК 3503010 „Керівництво та управління у сфері пробірного контролю” – Державна пробірна служба України.
Затверджено кошторисом – 1557,5 тис. грн.: за загальним фондом – 1186,3 тис. грн., за спеціальним фондом – 371,2 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 1427,0 тис. грн. (87,1%): за загальним фондом – 1134,1 тис. грн. (95,6%), за спеціальним фондом – 292,9 тис. грн. (78,9%).
Основною метою виконання бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері державного пробірного контролю в Україні за якістю дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, контроль за операціями із зазначеними цінностями, управління сферою державного пробірного контролю.

Державною пробірною службою України проведено 500 експертиз відбитків державного пробірного клейма, зареєстровано 868 відбитків спеціального знака-іменника, що засвідчують виготовлювача ювелірних виробів, видано суб'єктам господарювання 14 ліцензій на право провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Виконання бюджетної програми характеризується забезпеченням виконання функцій та завдань, покладених на Державну пробірну службу України, та здійснення заходів з її ліквідації у 2015 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

За КПКВК 3504010 „Керівництво та управління казначейського обслуговування” – Державна казначейська служба України та 632 головних обласних управління, районних та міських відділення.

Затверджено кошторисом – 734193,2 тис. грн.: за загальним фондом – 715741,2 тис. грн., за спеціальним фондом – 18452,0 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 727253,7 тис. грн. (99,1%): за загальним фондом – 712079,1 тис. грн. (99,5%), за спеціальним фондом – 15174,6 тис. грн. (82,2%).

Основними завданнями Державної казначейської служби України є забезпечення урядової політики щодо управління бюджетними коштами, яка спрямована на створення оптимальної системи оперативного управління державними коштами, забезпечення своєчасних розрахунків за забов’язаннями держави і сприяння забезпеченню збалансованості ресурсної та видаткової частин державного бюджету в часі. Удосконалення системи ефективного управління коштами бюджету, процедур попереднього контролю за їх витрачанням, розробка нової політики бухгалтерського контролю та звітності тощо.

Державною казначейською службою України в межах коштів забезпечено обслуговування за доходами та видатками 11572 місцевих бюджетів, 469931 рахунка коштів місцевих бюджетів та 57591 рахунка коштів державного бюджету, автоматизовано 10500 робочих місць, на яких здійснюється казначейське обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в АС «Є-Казна», 1645 державних службовців підвищили кваліфікацію.

За КПКВК 3505010 „Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів” – Державна фінансова інспекція України та її 25 територіальних органів.

Затверджено кошторисом – 371230,7 тис. грн.: за загальним фондом – 370642,7 тис. грн., за спеціальним фондом – 588,0 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 370403,3 тис. грн. (99,8%): за загальним фондом – 369889,1 тис. грн. (99,8%), за спеціальним фондом – 514,2 тис. грн. (87,4%).

Діяльність Державної фінансової інспекції у 2015 році була спрямована на здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових та матеріальних ресурсів; проведення моніторингу усунення недоліків і порушень, виявлених під час проведення державного фінансового контролю; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень, запобігання їх виникненню у подальшому, а також удосконалення державного фінансового контролю.

У 2015 році проведено: 3692 ревізії, 23 фінансових аудити виконання бюджетних програм, 18 фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів, 97 фінансових аудитів діяльності суб'єктів господарювання, 101 перевірку державних закупівель, 8 оцінок якості внутрішнього аудиту. Крім того, 26 органів ДФІ удосконалили систему автоматизованої обробки даних, 14 органів ДФІ забезпечено доступом до бази даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 221 державний службовець підвищив кваліфікацію.

За КПКВК 3509010 „Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу” – Державна служба фінансового моніторингу України.

Затверджено кошторисом – 25734,9 тис. грн.: за загальним фондом – 25728,3 тис. грн., за спеціальним фондом – 6,6 тис. гривень.

Касові видатки (використано) – 25626,9 тис. грн. (99,6%): за загальним фондом – 25621,3 тис. грн. (99,6%), за спеціальним фондом – 5,6 тис. грн. (84,8 %).
Основними завданнями Державної служби фінансового моніторингу України є: забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому моніторингу; налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері.

Установою підготовлено і направлено 421 запит до іноземних підрозділів фінансової розвідки, 22745 запитів до суб'єктів фінансового моніторингу, заведено 1951 досьє стосовно розслідування фактів відмивання коштів, взято на облік 4357,1 тис. повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, взято на облік 24327 суб'єктів первинного фінансового моніторингу, проведено 76 освітніх заходів для суб’єктів фінансового моніторингу за участю Держфінмоніторингу, підготовлено 329 методично-роз’яснювальних документів у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, оброблено 4386,2 тис. повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Утримання бюджетних установ системи Мінфіну України

За КПКВК 3501100 „Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні” – державна установа „Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння” та Державний гемологічний центр України.

Затверджено кошторисом – 15475,5 тис. грн.: за загальним фондом – 6179,3 тис. грн., за спеціальним фондом – 9296,2 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 13568,3 тис. грн. (87,7%): за загальним фондом – 6151,4 тис. грн. (99,5%), за спеціальним фондом – 7416,9 тис. грн. (79,8%).

Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснило поповнення державних запасів дорогоцінних металів, державних запасів дорогоцінного каміння на суму 11017,0 тис. гривень. Відповідно до листа Мінфіну України від 31.01.2015 №31-19020-31-10/2986 до дохідної частини Державного бюджету України були перераховані грошові кошти, отримані від реалізації дорогоцінних металів Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, у розмірі 5565,0 тис. гривень. Державним гемологічним центром України видано 12158 експертних висновків; здійснено 11 наукових та науково-технічних розробок, з них за рахунок коштів загального фонду – 5 розробок, за рахунок коштів спеціального фонду – 6 розробок.

За КПКВК 3501120 „Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів” – Державна навчально-наукова установа „Академія фінансового управління”.

Затверджено кошторисом – 22788,4 тис. грн.: за загальним фондом – 18499,8 тис. грн., за спеціальним фондом – 4288,6 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 22689,9 тис. грн. (99,6%): за загальним фондом – 18472,8 тис. грн., (99,9%), за спеціальним фондом – 4217,1 тис. грн. (98,3%).

У 2015 році виконано 19 науково-дослідних робіт, з них за рахунок коштів загального фонду – 16 робіт, за рахунок коштів спеціального фонду – 3 роботи; видано 8378 наукових друкованих видань, з них за рахунок коштів загального фонду – 3000 видань, за рахунок коштів спеціального фонду – 5378 видань; проведено 16 заходів з наукового забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, з них за рахунок коштів загального фонду – 10 заходів, за рахунок коштів спеціального фонду – 6 заходів. Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва становила 104 особи, середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва – 11 осіб, середньорічна кількість докторантів – 9 осіб.

За КПКВК 3501220 „ Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи” – 6 баз відпочинку: „Світязь” Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації, „Нова Ялта” Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації, „Перлина” Департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації, „Фінансист” Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації, державна установа „База відпочинку „Конча-Заспа” та державна установа „База відпочинку „Любич”.
Затверджено кошторисом – 8843,5 тис. грн. за спеціальним фондом.
Касові видатки (використано) – 6251,2 тис. грн. (70,7%) за спеціальним фондом.
Основною метою та завданням бюджетної програми є організація відпочинку та створення належних умов для відпочинку працівників фінансової системи та членів їх сімей.
У 2015 році кількість відпочиваючих на 6 базах відпочинку становила 3519 осіб.

Бюджетні програми, відповідальним виконавцем яких є апарат Мінфіну України

За КПКВК 3501140 „Внески до міжнародних організацій”.
Затверджено кошторисом – 271058,5 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 270393,3 тис. грн. (99,8%) за загальним фондом.
Відповідно до Закону України „Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій”, Указу Президента України від 14 липня 1992 року № 379/92 „Про членство України в Європейському банку реконструкції і розвитку”, Закону України „Про ратифікацію Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку”, Указу Президента України від 26 лютого 2002 року №181 „Про забезпечення членства України у Чорноморському банку торгівлі та розвитку” Україна є членом таких міжнародних фінансових організацій, як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій (БАГІ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР). Членство в зазначених організаціях передбачає виконання Україною фінансових зобов'язань перед цими організаціями, а саме сплату членських внесків до статутних капіталів, які здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Для сплати членських внесків було здійснено касові видатки на загальну суму 271025,2 тис. грн.: на користь МБРР – 40072,0 тис. грн., на користь ЧБТР – 216652,3 тис. грн. та на користь МФК – 14300,9 тис. гривень. Проведено платежі на купівлю і переказ іноземної валюти через Укрексімбанк на користь ЧБТР у сумі 8381,5 тис. євро та на користь МФК у сумі 654 тис. доларів США при цьому курсова різниця становить -631,9 тис. гривень.
Підставою здійснення видатків є: Закон України від 18 лютого 2012 року № 995 „Про ратифікацію Листа-зобов’язання для підписки на акції зі збільшення капіталу Чорноморського банку торгівлі та розвитку”; Закон України „Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій”.

За КПКВК 3501410 „Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі”.

Затверджено кошторисом – 49820,0 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 49320,6 тис. грн. (99%) за загальним фондом.
Основною метою виконання бюджетної програми є забезпечення сплати членського внеску до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (далі – Фонд), що дає можливість Україні брати участь у зазначеному Фонді після підписання відповідної Угоди з його розпорядником (Європейським банком реконструкції та розвитку).

Законодавчою підставою для участі України у Фонді були Угода про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, укладена 24.02.2011, та Закон України „Про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля” (набув чинності 22.08.2011).

Участь України у вказаній організації спрямована на збільшення кількості проектів, що впроваджуються в Україні з метою підвищення рівня енергоефективності у сфері комунального опалення, а також проектів, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, зокрема управлінням відходами та використанням поновлювальних й альтернативних джерел енергії, великою мірою за рахунок кредитних та грантових коштів згаданого Фонду.

Забезпечення сплати членського внеску України до Фонду підтвердило її власну участь у цій організації, що у короткостроковій та середньостроковій перспективі дасть змогу Україні залучити значні фінансові ресурси міжнародних донорських організацій, іноземних урядів та кредиторів для фінансування на грантовій та кредитній основі проектів у сфері енергоефективності, енергозбереження та проектів, пов’язаних із охороною довкілля.

За КПКВК 3501660 „Модернізація державних фінансів”.

Затверджено кошторисом – 148,8 тис. грн. за спеціальним фондом.
Касові видатки (використано) – 121,2 тис. грн. (81,5%) за спеціальним фондом.
Міністерством фінансів України спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку прийнято рішення щодо дострокового закриття Проекту модернізації державних фінансів. Зміни до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 25 березня 2008 року, підписані Міністром фінансів 31 жовтня 2014 року. Згідно зі змінами до Угоди про позику Проект модернізації державних фінансів було закрито 31 грудня 2014 року, а проведення розрахунків необхідно було здійснити до 30 квітня 2015 року. Після закриття Проекту згідно з Угодою про позику було проведено аудит фінансової звітності Проекту за 2014–2015 роки. Відповідно до умов контракту від 18.05.2012 № 15010-03/60 та актів приймання-передавання наданих послуг № 5 та № 6 від 25 лютого 2015 року вартість наданих послуг становила 121,2 тис. гривень.

За КПКВК 3501810 „Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління державними фінансами”.

Затверджено кошторисом – 25000,0 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 1500,0 тис. грн. (6,0%) за загальним фондом.
Основною метою виконання бюджетної програми є підвищення якості та стабільності інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетного процесу на всіх рівнях. Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки формування та виконання місцевих бюджетів із застосуванням програмно-цільового методу.
Для забезпечення доступу громадськості до інформації про витрачання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування було створено єдиний веб-портал використання публічних коштів.

Бюджетні програми, відповідальним виконавцем яких є Державна казначейська служба України

За КПКВК 3504030 „Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави”.
Затверджено кошторисом – 18094,7 тис. грн. за загальним фондом.

Касові видатки (використано) – 18094,7 тис. грн. ( 100%) за загальним фондом.

У 2015 році відшкодовано шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб за 214 судовими рішеннями на загальну суму 18094,7 тис. гривень. Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або бюджетних установ затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011року № 845.


За КПКВК 3504040 „Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою”.

Затверджено кошторисом – 144757,5 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 144709,0 тис. грн. (99,9%) за загальним фондом.
У звітному році здійснено виплати за 7473 судовими рішеннями. Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затверджено постановою Кабінету Міністрів від 03 вересня 2014 року № 440.


За КПКВК 3504810 „Забезпечення безперебійної діяльності інформаційно-телекомунікаційної системи органів Казначейства”.
Затверджено кошторисом – 45000,0 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 44626,9 тис. грн. (99,2%) за загальним фондом.
Основною метою виконання бюджетної програми є модернізація інформаційно-телекомунікаційної системи органів Казначейства.
У 2015 році для забезпечення безперебійної роботи інформаційно-телекомунікаційної та внутрішньої платіжної системи органів Казначейства було придбано 1900 одиниць комп’ютерної техніки, 4 Блейд-сервери, 1 пристрій сховища даних IBM XIV та 28 систем охолодження серверних приміщень.


Бюджетна програма, відповідальним виконавцем якої є Державна служба фінансового моніторингу України


За КПКВК 3509020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму” – Державний навчальний заклад післядипломної освіти „Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”.
Затверджено кошторисом – 3585,2 тис. грн.: за загальним фондом – 1788,6 тис. грн., за спеціальним фондом – 1796,6 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 3535,7 тис. грн. (98,6%): за загальним фондом – 1780,3 тис. грн. (99,5%), за спеціальним фондом – 1755,4 тис. грн. (97,7%).
Протягом 2015 року 432 фахівці взяли участь в одноденних семінарах, підвищили кваліфікацію: 600 осіб – за рахунок загального фонду бюджету та 550 осіб – за рахунок спеціального фонду.


Видатки, затверджені в Державному бюджеті України на 2015 рік, спрямовано на забезпечення найнагальніших потреб бюджетних установ, що належать до сфери управління Мінфіну України.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету забезпечено виконання основних напрямів діяльності за кожною бюджетною програмою.


Наказ Міністерства фінансів України від 10. 03. 2016 № 351 "Про затвердження Інформації головного розпорядника про бюджет за бюджетними програмами за КВКВ 350 «Міністерство фінансів України» за 2015 рік"


Додатки


Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.2015 № 317 "Про затвердження Інформації головного розпорядника про бюджет за бюджетними програмами за КВКВ 350 «Міністерство фінансів України» за 2014 рік"

You can mark the parts of text you like, which will be available at the link in the address bar of your browser

You can mark the parts of text you like, which will be available at the link in the address bar of your browser