Діяльнiсть головного розпорядника бюджетних коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України ­­10 березня 2017 року №347Інформація головного розпорядника про бюджет
за бюджетними програмами
за КВКВ 350 „Міністерство фінансів України”
за 2016 рік

Міністерство фінансів України – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого регламентується Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375.
Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, забезпечує формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності та забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку.
Основними завданнями Мінфіну є:
1) забезпечення формування та реалізація державної фінансової та бюджетної політики, державної політики у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку, випуску та проведення лотерей;
2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
3) забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової і митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, державної фінансової політики у сфері співробітництва з іноземними державами, банками і міжнародними фінансовими організаціями, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку;
3-1) забезпечення формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності
4) забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України.
Мінфін України відповідно до покладених на нього завдань забезпечує здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів у бюджетних установах, що належать до сфери управління Мінфіну України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.
До сфери управління Мінфіну України у 2016 році належали:
центральні органи виконавчої влади 4
територіальні органи ДКСУ, ДАСУ, ДФСУ 879
бюджетні установи 2
навчальні закади 3
бази відпочинку 5
одержувач бюджетних коштів 1
Центральні органи виконавчої влади – Державна аудиторська служба України, Державна служба фінансового моніторингу України, Державна казначейська служба України, Державна фіскальна служба України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.
Територіальні органи Державної казначейської служби України – 632 головних обласних управлінь, районних та міських відділень.
Територіальні органи Державної аудиторської служби України – 25 державних фінансових інспекцій в областях та в місті Києві та 5 офісів Держаудитсужби.
Територіальні органи Державної фіскальної служби України – 211 головних управлінь, районних та міських податкових інспекцій ДФС, митниць; 1 – Офіс великих платників податків; 1 – Енергетична митниця; 1 – Міжрегіональна митниця ДФС; 3 – спеціалізовані департаменти (Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень ДФС, Інформаційно-довідковий департамент ДФС, Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС).
Бюджетні установи – Державний гемологічний центр України, державна установа „Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння”.
Навчальні заклади – Державний навчальний заклад післядипломної освіти „Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”, Університет державної фіскальної служби України та Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів України.
Бази відпочинку – „Світязь” Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації, „Нова Ялта” Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації, „Перлина” Департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації, „Фінансист” Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації та державна установа „База відпочинку „Конча-Заспа”.
Одержувач бюджетних коштів – Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп’ютерних фінансових технологій Міністерства фінансів України (Головфінтех).

Фактична чисельність працівників бюджетних установ системи Мінфіну України – 55042 штатні одиниці, з них за органами управління:
Мінфін України 590
Державна казначейська служба України
та її територіальні органи 11701
Державна аудиторська служба України
та її територіальні органи 2789
Державна служба фінансового моніторингу Україн 198
Державна фіскальна служба Україна
та її територіальні органи 3864


У 2016 році Мінфіном України забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 19 бюджетними програмами.
За КВК 350 «Міністерство фінансів України» для 19 бюджетних програм було визначено одного головного розпорядника,

4 відповідальних виконавців:
Мінфін України за 7 бюджетними програмами
Державну казначейську службу
України за 4 бюджетними програмами
Державну аудиторську службу
України за 1 бюджетною програмою
Державну фіскальну службу України за 5 бюджетними програмами
Державну службу фінансового
моніторингу України за 2 бюджетними програмами
Мережа бюджетних установ, що отримували кошти з Державного бюджету України, у 2016 році складалась із 102 розпорядників бюджетних коштів:
головний розпорядник – розпорядник коштів I ступеня – Мінфін України;
53 розпорядники коштів II ступеня;
47 розпорядників коштів III ступеня;
1 одержувач бюджетних коштів


Загальна сума видатків, затверджених у кошторисах бюджетних установ, які належать до сфери управління Мінфіну України, на 2016 рік становить 8870737,5 тис. грн., з них касові видатки – 8384281,1 тис. грн. (94,5%), у тому числі:
за загальним фондом державного бюджету
затверджено кошторисом – 7600498,8 тис. грн.;
касові видатки (використано) – 7530627,2 тис. грн. (99,1%);
за спеціальним фондом державного бюджету
затверджено кошторисом – 1270238,7 тис. грн.;
касові видатки (використано) – 853653,9 грн. (67,2%).

Фінансування видатків у системі Мінфіну України у 2016 році здійснювалося за такими напрямами.

Утримання центральних органів виконавчої влади та їх місцевих територіальних органів

За КПКВК 3501010 „Керівництво та управління у сфері фінансів” – Мінфін України.
Затверджено кошторисом – 158274,5 тис. грн.: за загальним фондом – 157965,3 тис. грн., за спеціальним фондом – 309,2 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 153610,0 тис. грн. (97,1%): за загальним фондом – 153536,0 тис. грн. (97,2%), за спеціальним фондом – 74,0 тис. грн. (23,9%).
За цією бюджетною програмою здійснювалося фінансування діяльності апарату Мінфіну України, що забезпечувало проведення єдиної фінансової, бюджетної, податкової і митної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України.
Протягом року Мінфіном України розглянуто 5541 та розроблено 253 законопроекти, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових актів, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 132 накази Мінфіну України, проведено 6 внутрішніх аудитів, розглянуто 5365 звернень, заяв, скарг громадян, що надійшли до Мінфіну України, 223 фахівці підвищили кваліфікацію. У 2016 році Мінфіном України було залучено 32 кредити від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм.

За КПКВК 3504010 „Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування” – Державна казначейська служба України та 632 головних обласних управління, районних та міських відділення.
Затверджено кошторисом – 936920,9 тис. грн.: за загальним фондом – 893557,5 тис. грн., за спеціальним фондом – 43363,4 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 931429,2 тис. грн. (99,4%): за загальним фондом – 891263,8 тис. грн. (99,7%), за спеціальним фондом – 40165,4 тис. грн. (92,6%).
Основними завданнями Державної казначейської служби України є: реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів; внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначених сферах.
Державною казначейською службою України в межах коштів забезпечено обслуговування за доходами та видатками 10680 місцевих бюджетів, 453286 рахунків коштів місцевих бюджетів та 44057 рахунків коштів державного бюджету, автоматизовано 10500 робочих місць, на яких здійснюється казначейське обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в АС «Є-Казна», 1797 державних службовців підвищили кваліфікацію, 2136 клієнтів використовують систему дистанційного обслуговування ПТК „Клієнт Казначейства – Казначейство”.


За КПКВК 3505010 „Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів” – Державна аудиторська служба України, 25 державних фінансових інспекцій в областях та в м. Києві та 5 офісів Держаудитслужби.
Затверджено кошторисом – 394136,6 тис. грн.: за загальним фондом – 392707,5 тис. грн., за спеціальним фондом – 1429,1 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 392549,9 тис. грн. (99,6%): за загальним фондом – 391192,7 тис. грн. (99,6%), за спеціальним фондом – 1357,2 тис. грн. (95%).
Діяльність Державної аудиторської служби України у 2016 році була спрямована на здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових та матеріальних ресурсів; проведення моніторингу усунення недоліків і порушень, виявлених під час проведення державного фінансового контролю; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень, запобігання їх виникненню у подальшому, а також удосконалення державного фінансового контролю.
У 2016 році проведено: 2361 ревізія, 19 фінансових аудитів виконання бюджетних програм, 17 фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів, 86 фінансових аудитів діяльності суб'єктів господарювання, 147 перевірок державних закупівель, 12 оцінок якості внутрішнього аудиту, 2408 контрольних заходів на підприємствах, установах та організаціях. Крім того, 124 державних службовців підвищили кваліфікацію.

За КПКВК 3507010 „Керівництво та управління у сфері фіскальної політики” – Державна фіскальна служба України та її 211 головних управлінь, районних та міських податкових інспекцій ДФС, митниць, 1 офіс великих платників податків, 1 енергетична митниця, 1 міжрегіональна митниця ДФС та 3 спеціалізованих департаменти.
Затверджено кошторисом – 6367594,8 тис. грн.: за загальним фондом – 5399346,1 тис. грн., за спеціальним фондом – 968248,7 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 6017789,2 тис. грн. (94,5%): за загальним фондом – 5377494,2 тис. грн. (99,6%), за спеціальним фондом – 640295,0 тис. грн. (66,1%).
Основним завданням Державної фіскальної служби України є: реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.
Протягом року Державна фіскальна служба України забезпечила надходжень до Державного бюджету України у сумі 518318808,4 тис. грн., з них: податкові платежі – 283017723,6 тис. грн., митні платежі – 235301084,8 тис. гривень. У 2016 році виготовлено 4856,4 млн. шт. акцизних марок, оформлено 3088700 митних декларацій, пропущено через митний кордон 21700000 транспортних засобів, проведено 7 заходів за участю інститутів громадянського суспільства (суб’єктів господарювання, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та інших платників податків та категорій громадян).

За КПКВК 3509010 „Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу” – Державна служба фінансового моніторингу України.
Затверджено кошторисом – 27476,1 тис. грн.: за загальним фондом – 27040,2 тис. грн., за спеціальним фондом – 435,9 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 27446,7 тис. грн. (99,9%): за загальним фондом – 27011,3 тис. грн. (99,9%), за спеціальним фондом – 435,4 тис. грн. (99,9%).
Основними завданнями Державної служби фінансового моніторингу України є: реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення; забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; проведення національної оцінки ризиків; налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, Національним банком, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; забезпечення в установленому порядку представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Протягом року Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено і направлено 668 запитів до іноземних підрозділів фінансової розвідки, 18093 запити до суб'єктів фінансового моніторингу, заведено 2278 досьє стосовно розслідування фактів відмивання коштів, взято на облік 6319,8 тис. повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, взято на облік 23649 суб'єктів первинного фінансового моніторингу, проведено 96 освітніх заходів для суб’єктів фінансового моніторингу за участю Держфінмоніторингу та 16 заходів з надання експертної допомоги підрозділам фінансової розвідки та компетентним органам інших країн у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, підготовлено 288 методично-роз’яснювальних документів у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, оброблено 6381,7 тис. повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Утримання бюджетних установ системи Мінфіну України

За КПКВК 3501100 „Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні” – державна установа „Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння” та Державний гемологічний центр України.
Затверджено кошторисом – 62534,7 тис. грн.: за загальним фондом – 6489,8 тис. грн., за спеціальним фондом – 56044,9 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 61768,6 тис. грн. (98,8%): за загальним фондом – 6468,5 тис. грн. (99,7%), за спеціальним фондом – 55300,1 тис. грн. (98,7%).
Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснило поповнення державних запасів дорогоцінних металів, державних запасів дорогоцінного каміння на суму 19794,7 тис. гривень. Відповідно до листа Мінфіну України від 26.01.2016 №31-21020-32-10/2490 до дохідної частини Державного бюджету України були перераховані грошові кошти, отримані від реалізації дорогоцінних металів Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, у розмірі 3719,3 тис. гривень. Державним гемологічним центром України видано 9987 експертних висновків; здійснено 7 наукових та науково-технічних розробок, з них за рахунок коштів загального фонду – 3 розробки, за рахунок коштів спеціального фонду – 4 розробки.

За КПКВК 3501220 „ Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи” – 5 баз відпочинку: „Світязь” Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації, „Нова Ялта” Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації, „Перлина” Департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації, „Фінансист” Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації та державна установа „База відпочинку „Конча-Заспа”.
Затверджено кошторисом – 5187,3 тис. грн. за спеціальним фондом.
Касові видатки (використано) – 4032,9 тис. грн. (77,7%) за спеціальним фондом.
Основною метою та завданням бюджетної програми є забезпечення належних умов для відпочинку, оздоровлення та дозвілля відпочиваючих.
У 2016 році кількість відпочиваючих на 5 базах відпочинку становила 2746 осіб.
Бюджетні програми, відповідальним виконавцем яких є апарат Мінфіну України

За КПКВК 3501140 „Внески до міжнародних організацій”.
Затверджено кошторисом – 320878,5 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 316223,2 тис. грн. (98,5%) за загальним фондом.
Відповідно до Закону України „Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій”, Закону України „Про ратифікацію Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку”, Указу Президента України від 14 липня 1992 року № 379/92 „Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку”, Указу Президента України від 26 лютого 2002 року №181 „Про забезпечення членства України у Чорноморському банку торгівлі та розвитку” Україна є членом таких міжнародних фінансових організацій, як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій (БАГІ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР). Членство в зазначених організаціях передбачає виконання Україною фінансових зобов'язань перед цими організаціями, а саме сплату членських внесків до статутних капіталів, які здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
Для сплати членських внесків було здійснено касові видатки на загальну суму 318862,8 тис. грн. на користь ЧБТР. Проведено платежі на купівлю і переказ іноземної валюти через Укрексімбанк на користь ЧБТР у сумі 5000,0 тис. євро при цьому курсова різниця становить -2639,6 тис. гривень.
Підставою здійснення видатків є Закон України від 17 червня 1997 року № 348/97 „Про ратифікацію Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку” та Закон України від 18 лютого 2009 року № 995-VI „Про ратифікацію Листа-зобов’язання для підписки на акції зі збільшення капіталу Чорноморського банку торгівлі та розвитку”.
За КПКВК 3501470 „Сплата послуг з розрахунково-касового обслуговування в рамках реалізації окремих міжнародних договорів України”.
Затверджено кошторисом – 2402,0 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 2336,7 тис. грн. (97,3%) за загальним фондом.
Метою виконання бюджетної програми є забезпечення виконання зобов'язань Міністерства фінансів за договорами банківського рахунку, укладеними з НБУ в рамках реалізації окремих Угод про фінансування програм допомоги Європейського Союзу.
Підставою для виконання бюджетної програми є: розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 року № 452-р „Про підписання Угоди про фінансування (Контракт для України з розбудови держави)”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 1020-р „Про підписання Угоди про фінансування програми „Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 1080-р „Про підписання Додаткової угоди № 1 між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, про внесення змін до Угоди про фінансування програми „Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України” від 20 грудня 2013 року.
У 2016 році Національному банку України за розрахунково-касове обслуговування у рамках Угоди про фінансування програми „Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України” сплачено 2336,7 тис. гривень.
За КПКВК 3501700 „Здійснення заходів з відновлення та підвищення надійності функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Міністерства фінансів”.
Затверджено кошторисом – 40000,0 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 40000,0 тис. грн. (100%) за загальним фондом.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 941-р „Про виділення коштів Міністерству фінансів” було здійснено видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з відновлення та підвищення надійності функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Міністерства фінансів.
Для відновлення та підвищення надійності функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Міністерства фінансів за результатами переговорної процедури закупівлі Мінфіном укладено договір на поставку обладнання (системи збереження даних, оптичних комутаторів мережі зберігання даних, активного мережевого обладнання, системи резервного зберігання стрічкової бібліотеки, Blade серверів) та здійснено попередню оплату відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на загальну суму 40000,0 тис. гривень.
Фінансування одержувачів бюджетних коштів

За КПКВК 3501480 „Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням”.
Затверджено кошторисом – 24680,3 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 3230,5 тис. грн. (13,1%) за загальним фондом.
Основною метою виконання бюджетної програми є забезпечення верифікації проведених нарахувань та виплат щодо відповідності критеріям, затвердженим для отримання державної соціальної допомоги.
Підставами для виконання бюджетної програми є: постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136 „Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування”; постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 137 „Про затвердження Порядку адміністрування Аналітично-інформаційної платформи електронної верифікації та моніторингу”; постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 168 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для побудови і забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та здійснення інших заходів, пов'язаних з її впровадженням, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 101-р „Деякі питання адміністрування та підтримки функціонування Аналічично-інформаційної платформи електронної верифікації та моніторингу”.
У 2016 році опрацьовано засобами електронної верифікації 27855756 соціальних допомог, опрацьовано та виявлено: засобами електронної верифікації 1577984 реципієнтів, щодо яких надано рекомендації стосовно правомірності нарахування соціальних допомог; 150000 реципієнтів, які підлягають телефонній верифікації; 11906 реципієнтів шляхом телефонної верифікації, щодо яких надано рекомендації стосовно правомірності нарахування соціальних допомог; 1368 реципієнтів шляхом фізичної верифікації, щодо яких надано рекомендації стосовно правомірності нарахування соціальних допомог та опрацьовано 3500 реципієнтів шляхом телефонної верифікації, які підлягають фізичній верифікації.

Бюджетні програми, відповідальним виконавцем яких є Державна казначейська служба України

За КПКВК 3504030 „Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб”.
Затверджено кошторисом – 18094,7 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 18094,7 тис. грн. (100%) за загальним фондом.
Відповідно до Закону України від 01 грудня 1994 року № 266/94-ВР „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” у 2016 році відшкодовано шкоди за 190 судовими рішеннями на загальну суму 18094,7 тис. гривень.

За КПКВК 3504040 „Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою”.
Затверджено кошторисом – 144757,5 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 144757,5 тис. грн. (100%) за загальним фондом.
Підставами для виконання бюджетної програми є: Закон України від Закон України від 05 червня 2012 року № 4901-VI „Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”; постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 845 „Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників”; постанова Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 440 „Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою”. У звітному році здійснено виплати за 7167 судовими рішеннями.

За КПКВК 3504700 „Здійснення заходів з відновлення та підвищення надійності функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Державної казначейської служби”.
Затверджено кошторисом – 40000,0 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 27272,0 тис. грн. (68,2%) за загальним фондом.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 941-р „Про виділення коштів Міністерству фінансів” було здійснено видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з відновлення та підвищення надійності функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Державної казначейської служби.
Для відновлення та підвищення надійності функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Казначейства було заплановано здійснити закупівлю додаткової системи резервного копіювання, яка складається з роботизованої стрічкової бібліотеки, додаткової системи збереження даних, серверу обробки даних та комутаторів, що забезпечують діяльність комплексу в цілому, послуг з її налаштування та оновити робочі станції шляхом придбання і встановлення персональних комп’ютерів, на яких може бути інстальована система, що підтримується Microsoft.
За результатами переговорної процедури закупівлі, Казначейством укладено договір на придбання програмно-апаратного комплексу для модернізації системи резервного копіювання (сервер, система збереження даних, модуль розширення системи збереження даних, роботизована стрічкова бібліотека, комутатори, примірник комп’ютерної програми IBM Spectrum Protect (100tb), послуги з встановлення та налаштування програмно-апаратного комплексу) та здійснено попередню оплату відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на загальну суму 27 272,0 тис. гривень.
Обсяг закупівлі послуг з встановлення та налаштування програмно-апаратного комплексу було зменшено на 1 028,0 тис. грн. у зв’язку з проведенням окремих робіт по оперативному відновленню інформаційної інфраструктури Microsoft.
Закупівлю робочих станцій вартістю 11 700,0 тис. грн. було відмінено у зв’язку з висновками представників Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України на засіданні Робочої групи щодо встановлення обставин кібератаки 06.12.2016.


Бюджетні програми, відповідальним виконавцем яких є Державна фіскальна служба України

За КПКВК 3507020 „Прикадні дослідження і розробки у сфері фіскальної політики” - Університет державної фіскальної служби України.
Затверджено кошторисом – 8996,6 тис. грн.: за загальним фондом – 8965,6 тис. грн., за спеціальним фондом – 31,0 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 8418,1 тис. грн. (93,6%): за загальним фондом – 8388,6 тис. грн. (93,6%), за спеціальним фондом – 29,5 тис. грн. (95,2%).
У 2016 році виконувалось 18 прикладних науково-дослідних розробок з них: розпочато нових науково-дослідних розробок – 8 та 10 прикладних науково-дослідних розробок перейшли з минулих років. Кількість завершених у поточному році прикладних науково-дослідних розробок становила 14 одиниць, з них: впроваджено у практику 1 науково-дослідну розробку та 13 будуть впроваджені у наступному році.

За КПКВК 3507030 „Підвищення кваліфікації у сфері фіскальної політики” - Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів України.
Затверджено кошторисом – 18255,0 тис. грн. за спеціальним фондом.
Касові видатки (використано) – 16526,2 тис. грн. (90,5%) за спеціальним фондом.
Протягом 2016 року кількість працівників органів Державної фіскальної служби України, які підвищили кваліфікацію з питань державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, становила 2875 осіб.

За КПКВК 3507050 „Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації” – Університет державної фіскальної служби України.
Затверджено кошторисом – 153810,2 тис. грн.: за загальним фондом – 123613,8 тис. грн., за спеціальним фондом – 30196,4 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 151243,2 тис. грн. (98,3%): за загальним фондом – 123357,5 тис. грн. (99,8%), за спеціальним фондом – 27885,7 тис. грн. (92,3%).
Середньорічна чисельність студентів у 2016 році становила 6489 осіб, у тому числі за загальним фондом – 4534 особи, з них денної форми навчання – 3915 осіб, за спеціальним фондом – 1955 осіб, з них денної форми навчання – 292 особи.
За загальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2016 році становив 1670 осіб, в тому числі на денну форму навчання – 1472 особи, випуск відповідно – 1334 особи, в тому числі на денній формі навчання – 1128 осіб.
За спеціальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2016 році становив 880 осіб, в тому числі на денну форму навчання – 55 осіб, випуск відповідно – 990 осіб, в тому числі на денній формі навчання – 52 особи.
Середньорічна кількість аспірантів у 2016 році становила – 101 особу, у тому числі за загальним фондом – 56 осіб, з них аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва, – 36 осіб, за спеціальним фондом – 45 осіб, з них аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва,– 36 осіб.
За загальним фондом державного бюджету прийом аспірантів у 2016 році становив 19 осіб (аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва), випуск відповідно – 20 осіб, з них аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва, – 7 осіб.
За спеціальним фондом державного бюджету прийом аспірантів у 2016 році становив 8 осіб (аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва,), випуск відповідно – 1 особа (аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва).
Середньорічна кількість докторантів у 2016 році становила – 10 осіб, у тому числі: за загальним фондом – 6 осіб; за спеціальним фондом – 4 особи. За загальним фондом державного бюджету прийом докторантів у 2016 році становив 3 особи, випуск відповідно – 3 особи. За спеціальним фондом державного бюджету прийому докторантів у 2016 році не було, випуск – 1 особа.

За КПКВК 3507060 „Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування програми „Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні” – Державна фіскальна служба України.
Затверджено кошторисом – 141266,8 тис. грн. за спеціальним фондом.
Касові видатки (використано) – 62183,8 тис. грн. (44%) за спеціальним фондом.
Основною метою виконання бюджетної програми є підвищення якості митного регулювання та вдосконалення митного адміністрування. Підставами для виконання бюджетної програми є: Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ; Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VІ; Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII „Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”; постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236 „Про Державну фіскальну службу України”; постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року № 923 „Питання виконання Угоди про фінансування програми „Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні”; постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 697 „Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми „Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні”; постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 року № 490 „Деякі питання виконання у 2016 році Угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні”; Угода від 31 жовтня 2011 року „Про фінансування програми „Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні”; Угода про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), ратифікована Законом України від 07 грудня 2011 року № 4091-VI.
Протягом 2016 року Державною фіскальною службою України придбано: 4 оптичних комутатори системи збереження даних, 1 систему резервного копіювання даних, 4100 одиниць комп 30 одиниць телекомунікаційного обладнання для оснащення відомчої мережі ДФС, 250 бланків сертифікатів з перевезення форми „EUR 1”.


Бюджетна програма, відповідальним виконавцем якої є Державна служба фінансового моніторингу України

За КПКВК 3509020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму” – Державний навчальний заклад післядипломної освіти „Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”.
Затверджено кошторисом – 5470,9 тис. грн. за спеціальним фондом.
Касові видатки (використано) – 5368,6 тис. грн. (98,1%) за спеціальним фондом.
Протягом 2016 року підвищили кваліфікацію 600 фахівців з питань фінансового моніторингу, 283 фахівці суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) учасники ринку цінних паперів, 864 фахівці інших СПФМ. За короткостроковою програмою підвищили кваліфікацію 3 фахівці інших СПФМ. Крім того, в одноденних семінарах взяли участь 471 фахівець СПФМ

Видатки, затверджені в Державному бюджеті України на 2016 рік, спрямовано на забезпечення найнагальніших потреб бюджетних установ, що належать до сфери управління Мінфіну України.

За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету забезпечено виконання основних напрямів діяльності за кожною бюджетною програм.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4


Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити