Діяльнiсть головного розпорядника бюджетних коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

7 березня 2018 року № 351

Інформація головного розпорядника про бюджет
за бюджетними програмами за КВКВ 350 „Міністерство фінансів України”
за 2017 рік


Міністерство фінансів України – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого регламентується Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375.
Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, забезпечує формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності та забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку.

Основними завданнями Мінфіну є:
1) забезпечення формування та реалізація державної фінансової та бюджетної політики, державної політики у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку, випуску та проведення лотерей;
2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
3) забезпечення формування та реалізації єдиної державної податкової і митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, державної фінансової політики у сфері співробітництва з іноземними державами, банками і міжнародними фінансовими організаціями, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку;
3¹) забезпечення формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності;
4) забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України.
Мінфін відповідно до покладених на нього завдань забезпечує здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів у бюджетних установах, що належать до сфери управління Мінфіну, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, а саме:
центральні органи виконавчої влади – 3;
територіальні органи Казначейства, ДФС – 849;
бюджетні установи – 2;
навчальні заклади – 2;
бази відпочинку – 5;
одержувач бюджетних коштів – 1.
Центральні органи виконавчої влади – Державна служба фінансового моніторингу України, Державна казначейська служба України, Державна фіскальна служба України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.
Територіальні органи Державної казначейської служби України – 632 головних обласних управлінь, районних та міських відділень.
Територіальні органи Державної фіскальної служби України – 211 головних управлінь, районних та міських податкових інспекцій ДФС, митниць; 1 – Офіс великих платників податків; 1 – Енергетична митниця; 1 – Міжрегіональна митниця ДФС; 3 – спеціалізовані департаменти (Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень ДФС, Інформаційно-довідковий департамент ДФС, Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС).
Бюджетні установи – Державний гемологічний центр України, державна установа „Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння”.
Навчальні заклади – Державний навчальний заклад післядипломної освіти „Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму” та Університет державної фіскальної служби України.
Бази відпочинку – „Світязь” Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації, „Нова Ялта” Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації, „Перлина” Департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації, „Фінансист” Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації та державна установа „База відпочинку „Конча-Заспа”.
Одержувач бюджетних коштів – Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп’ютерних фінансових технологій Міністерства фінансів України (Головфінтех).
Фактична чисельність працівників бюджетних установ системи Мінфіну України – 51105 штатних одиниць, з них за органами управління:
апарат Міністерства фінансів України – 636;
Державна казначейська служба України та її територіальні органи ¬ – 11811;
Державна служба фінансового моніторингу України – 209;
Державна фіскальна служба Україна та її територіальні органи – 37050.
У 2017 році Мінфіном забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 16 бюджетними програмами.
За КВК 350 «Міністерство фінансів України» для виконання 16 бюджетних програм було визначено одного головного розпорядника, 4 відповідальних виконавців:
Міністерство фінансів України – за 6 бюджетними програмами;
Державна казначейська служба України – за 3 бюджетними програмами;
Державна фіскальна служба України – за 5 бюджетними програмами;

Державна служба фінансового моніторингу України – за 2 бюджетними програмами.

Мережа бюджетних установ, що отримували кошти з Державного бюджету України, у 2017 році складалась із 96 розпорядників бюджетних коштів:
головний розпорядник – розпорядник коштів I ступеня – Мінфін;
54 розпорядники коштів II ступеня;
40 розпорядників коштів III ступеня;
1 одержувач бюджетних коштів.
Загальна сума видатків, затверджених у кошторисах бюджетних установ, які належать до сфери управління Мінфіну, на 2017 рік становить 13729400,8 тис. грн., з них касові видатки – 11829761,7 тис. грн. (86,2%), у тому числі:
за загальним фондом державного бюджету:
затверджено кошторисом – 10068845,2 тис. грн.;
касові видатки (використано) – 9961629,3 тис. грн. (98,9%);
за спеціальним фондом державного бюджету:
затверджено кошторисом – 3660555,6 тис. грн.;
касові видатки (використано) – 1868132,4 грн. (51%).
Фінансування видатків у системі Мінфіну у 2017 році здійснювалося за такими напрямами:
Утримання центральних органів виконавчої влади та їх місцевих територіальних органів
За КПКВК 3501010 „Керівництво та управління у сфері фінансів” – Мінфін.
Затверджено кошторисом – 432774,5 тис. грн.: за загальним фондом – 431959,3 тис. грн., за спеціальним фондом – 815,2 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 362411,1 тис. грн. (83,7%): за загальним фондом – 361857,1 тис. грн. (83,8%), за спеціальним фондом – 554,0 тис. грн. (68%).
За цією бюджетною програмою здійснювалося фінансування діяльності апарату Мінфіну, що забезпечувало проведення єдиної фінансової, бюджетної, податкової і митної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України.
Протягом року Мінфіном розглянуто 4858 та розроблено 256 законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових актів; зареєстровано у Міністерстві юстиції України 139 наказів Мінфіну; проведено 6 внутрішніх аудитів; розглянуто 5117 звернень, заяв, скарг громадян, що надійшли до Мінфіну; 316 державних службовців апарату Мінфіну підвищили кваліфікацію; зареєстровано 880 відбитків іменників – спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів; погоджено виготовлення 605 державних пробірних клейм для механічного та лазерного клеймування. У 2017 році Мінфіном було залучено 33 кредити від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм.
За КПКВК 3504010 „Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування” – Державна казначейська служба України та 632 головних обласних управління, районних та міських відділення.
Затверджено кошторисом – 1666758,3 тис. грн.: за загальним фондом – 1606481,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 60276,9 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 1657884,2 тис. грн. (99,5%): за загальним фондом – 1602742,7 тис. грн. (99,8%), за спеціальним фондом –
55141,5 тис. грн. (91,5%).
Основними завданнями Державної казначейської служби України є: реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів; внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначених сферах.
Державною казначейською службою України в межах коштів забезпечено обслуговування за доходами та видатками 10084 місцевих бюджетів, 526202 рахунків коштів місцевих бюджетів та 48925 рахунків коштів державного бюджету. У 2017 році фактична кількість клієнтів, внесених до реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування становила 17941 од., з яких 4050 клієнтів використовують систему дистанційного обслуговування ПТК „Клієнт Казначейства – Казначейство”, автоматизовано 10500 робочих місць, на яких здійснюється казначейське обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в АС «Є-Казна». Протягом року 969 державних службовців підвищили кваліфікацію.
За КПКВК 3507010 „Керівництво та управління у сфері фіскальної політики” – Державна фіскальна служба України та її 211 головних управлінь, районних та міських податкових інспекцій ДФС, митниць, 1 офіс великих платників податків, 1 енергетична митниця, 1 міжрегіональна митниця ДФС та 3 спеціалізованих департаменти.
Затверджено кошторисом – 9949667,9 тис. грн.: за загальним фондом – 6506713,1 тис. грн., за спеціальним фондом – 3442954,8 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 8190604,1 тис. грн. (82,3%): за загальним фондом – 6485410,8 тис. грн. (99,7%), за спеціальним фондом –
1705193,3 тис. грн. (49,5%).
Основним завданням Державної фіскальної служби України є: реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.
Протягом року Державна фіскальна служба України забезпечила надходжень до Державного бюджету України у сумі 651553089,5 тис. грн., з них: податкові платежі – 335334196,0 тис. грн., митні платежі – 316218893,5 тис. гривень. У 2017 році виготовлено 3846,3 млн. шт. акцизних марок, оформлено 3569364 митних декларацій, пропущено через митний кордон 22246791 транспортних засобів, проведено 45 заходів за участю інститутів громадянського суспільства (суб’єктів господарювання, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та інших платників податків та категорій громадян), прийнято 3337 звернень платників податків на сервіс „Пульс”. Крім того, на 61 об’єкті проведено роботи з капітального ремонту, реконструйовано 17 об’єктів та придбано 11 вагових комплексів для вимірювання автотранспортних засобів під час руху.
За КПКВК 3509010 „Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу” – Державна служба фінансового моніторингу України.
Затверджено кошторисом – 140398,7 тис. грн.: за загальним фондом – 140389,7 тис. грн., за спеціальним фондом – 9,0 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 139906,8 тис. грн. (99,6%): за загальним фондом – 139900,0 тис. грн. (99,7%), за спеціальним фондом –
6,8 тис. грн. (75,6%).
Основними завданнями Державної служби фінансового моніторингу України є: реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення; забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; проведення національної оцінки ризиків; налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, Національним банком, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; забезпечення в установленому порядку представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Протягом року Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено і направлено 367 запитів до іноземних підрозділів фінансової розвідки, 18467 запитів до суб’єктів фінансового моніторингу, заведено 2757 досьє стосовно розслідування фактів відмивання коштів, взято на облік 8013,5 тис. повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, взято на облік 23831 суб’єкт первинного фінансового моніторингу, проведено 98 освітніх заходів для суб’єктів фінансового моніторингу за участю Держфінмоніторингу та 6 заходів з надання експертної допомоги підрозділам фінансової розвідки та компетентним органам інших країн у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, підготовлено 248 методично-роз’яснювальних документів у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, оброблено 8044,7 тис. повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, проведено 20 перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Утримання бюджетних установ системи Мінфіну

За КПКВК 3501100 „Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні” – державна установа „Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння” та Державний гемологічний центр України.
Затверджено кошторисом – 20492,8 тис. грн.: за загальним фондом – 8912,5 тис. грн., за спеціальним фондом – 11580,3 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 19641,0 тис. грн. (95,8%): за загальним фондом – 8870,3 тис. грн. (99,6%), за спеціальним фондом – 10770,7 тис. грн. (93%).
Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснило поповнення державних запасів дорогоцінних металів, державних запасів дорогоцінного каміння на суму 6645,8 тис. гривень. Відповідно до листа Мінфіну від 23.01.2017 № 31-21020-32-10/1760 до дохідної частини Державного бюджету України були перераховані грошові кошти, отримані від реалізації дорогоцінних металів Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, у розмірі 3970,2 тис. гривень.
Державним гемологічним центром України видано 8299 експертних висновків; здійснено 3 наукових та науково-технічних розробки, з них за рахунок коштів загального фонду – 2 розробки, за рахунок коштів спеціального фонду – 1 розробка; випущено 200 екземплярів бюлетенів „Довідник цін коштовного та декоративного каміння”; надано послуги в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-гомологів та експертів-оцінювачів 210 особам; 9 працівників взяли участь у семінарах, круглих столах, робочих нарадах, виставках, конференціях.
За КПКВК 3501220 „Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи” – 5 баз відпочинку: „Світязь” Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації, „Нова Ялта” Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації, „Перлина” Департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації, „Фінансист” Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації та державна установа „База відпочинку „Конча-Заспа”.
Затверджено кошторисом – 5976,8 тис. грн. за спеціальним фондом.
Касові видатки (використано) – 4542,3 тис. грн. (76%) за спеціальним фондом.
Основною метою та завданням бюджетної програми є забезпечення належних умов для відпочинку, оздоровлення та дозвілля відпочиваючих.
У 2017 році кількість відпочиваючих на 5 базах відпочинку становила 3866 осіб.
Бюджетні програми, відповідальним виконавцем яких є
апарат Мінфіну
За КПКВК 3501140 „Внески до міжнародних організацій”.
Затверджено кошторисом – 653000,0 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 645130,6 тис. грн. (98,8%) за загальним фондом.
Відповідно до Закону України „Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій”, Закону України „Про ратифікацію Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку”, Указу Президента України від 14 липня 1992 року № 379/92 „Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку”, Указу Президента України від 26 лютого 2002 року №181 „Про забезпечення членства України у Чорноморському банку торгівлі та розвитку” Україна є членом таких міжнародних фінансових організацій, як: Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій (БАГІ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР). Членство в зазначених організаціях передбачає виконання Україною фінансових зобов’язань перед цими організаціями, а саме сплату членських внесків до статутних капіталів, які здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
Для сплати членських внесків було здійснено касові видатки на загальну суму 645130,6 тис. грн. на користь МБРР та частково провели погашення фінансової заборгованості перед ЧБТР. Проведено платежі на купівлю і переказ іноземної валюти через Укрексімбанк на користь МБРР у сумі 21,2 млн. доларів США та на користь ЧБТР у сумі 2,6 млн. євро.
Підставою здійснення видатків є: Закон України від 17 червня 1997 року № 348/97 „Про ратифікацію Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку”, Закон України від 18 лютого 2009 року № 995-VI „Про ратифікацію Листа-зобов’язання для підписки на акції зі збільшення капіталу Чорноморського банку торгівлі та розвитку”, Закон України від
03 червня 1992 року № 2402-XII „Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 445 „Про уповноваження Міністра фінансів на підписання Інструменту підписки на додаткові акції Міжнародного банку реконструкції та розвитку”.
За КПКВК 3501490 „Забезпечення здійснення контрою та моніторингу баз даних та інформаційних ресурсів”.
Затверджено кошторисом – 10000,0 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 6900,0 тис. грн. (69%) за загальним фондом.
Метою виконання бюджетної програми є виявлення та запобігання загрозам зовнішнього та внутрішнього втручання у роботу баз даних та інформаційних ресурсів Державної фіскальної служби.
Підставою для виконання бюджетної програми є: постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 484 „Про проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються Державною фіскальною службою та затвердження Порядку здійснення контролю, у тому числі моніторингу Міністерством фінансів адміністрування Державною фіскальною службою баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів; розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 462-р „Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених для Державного агентства з питань електронного урядування у 2017 році”.
У 2017 році придбано 3 програмних продукти (Oracle Business Intelligence Suite Extended Ednion; Oracle WebLogic Server Enterprise Edition; Oracle Golden Gate) та 108 ліцензій на програмне забезпечення для організації контрою та моніторингу баз даних та інформаційних ресурсів.
Фінансування одержувачів бюджетних коштів
За КПКВК 3501480 „Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов’язані з її впровадженням”.
Затверджено кошторисом – 19905,2 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 19882,3 тис. грн. (99,9%) за загальним фондом.
Основною метою виконання бюджетної програми є забезпечення верифікації державних виплат.
Підставами для виконання бюджетної програми є: постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року № 771 „Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”; постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136 „Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування”; постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 137 „Про затвердження Порядку адміністрування Аналітично-інформаційної платформи електронної верифікації та моніторингу”; постанова Кабінету Міністрів України від
14 березня 2016 року № 168 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для побудови і забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та здійснення інших заходів, пов’язаних з її впровадженням, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 101-р „Деякі питання адміністрування та підтримки функціонування Аналітично-інформаційної платформи електронної верифікації та моніторингу”.
У 2017 році опрацьовано 70000000 записів інформації про реципієнтів державних виплат; надано 10176518 рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, щодо неправомірно призначених, нарахованих та/або здійсненних державних виплат; надано 15643867 рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, щодо виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних; складено 3 проекти методик розробки моделей верифікації та моніторингу державних виплат; розроблено 34 алгоритми налаштування програмного забезпечення для верифікації державних виплат; спроектовано та розроблено 7 підсистем Інформаційно-аналітичної платформи; проведено роботи зі створення обчислювального полігону для Інформаційно-аналітичної платформи для відпрацювання основних компонентів Інформаційно-аналітичної платформи та автоматизації процесу верифікації державних виплат.
Бюджетні програми, відповідальним виконавцем яких є Державна казначейська служба України
За КПКВК 3504030 „Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб”.
Затверджено кошторисом – 27694,7 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 27694,7 тис. грн. (100%) за загальним фондом.
Відповідно до Закону України від 01 грудня 1994 року № 266/94-ВР „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” у 2017 році відшкодовано шкоди за 241 судовим рішенням на загальну суму 27694,7 тис. гривень.
За КПКВК 3504040 „Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою”.
Затверджено кошторисом – 500000,0 тис. грн. за загальним фондом.
Касові видатки (використано) – 499999,8 тис. грн. (99,9%) за загальним фондом.
Підставами для виконання бюджетної програми є: Закон України від
05 червня 2012 року № 4901-VI „Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”; постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 845 „Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників”; постанова Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 440 „Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою”. У звітному році здійснено виплати за 53335 судовими рішеннями.
Бюджетні програми, відповідальним виконавцем яких є Державна фіскальна служба України
За КПКВК 3507020 „Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної політики” – Університет державної фіскальної служби України.
Затверджено кошторисом – 12724,6 тис. грн.: за загальним фондом – 12688,1 тис. грн., за спеціальним фондом – 36,5 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 12635,2 тис. грн. (99,3%): за загальним фондом – 12601,6 тис. грн. (99,3%), за спеціальним фондом – 33,6 тис. грн. (92%).
У 2017 році виконувалось 15 прикладних наукових досліджень, з них 12 завершено, які будуть впроваджені в практику у наступному році. У звітному році впроваджено у практику 14 прикладних наукових досліджень, які були завершені у минулому році.
За КПКВК 3507050 „Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації” – Університет державної фіскальної служби України.
Затверджено кошторисом – 187277,6 тис. грн.: за загальним фондом – 151101,2 тис. грн., за спеціальним фондом – 36176,4 тис. гривень.
Касові видатки (використано) – 180268,5 тис. грн. (96,3%): за загальним фондом – 150639,4 тис. грн. (99,7%), за спеціальним фондом – 29629,1 тис. грн. (81,9%).
Середньорічна чисельність студентів у 2017 році становила 6505 осіб, у тому числі за загальним фондом – 4312 осіб, з них денної форми навчання – 3786 осіб, за спеціальним фондом – 2193 особи, з них денної форми навчання – 400 осіб.
За загальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2017 році становив 595 осіб, в тому числі на денну форму навчання – 555 осіб, випуск відповідно – 1668 особи, в тому числі на денній формі навчання – 1392 особи.
За спеціальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2017 році становив 1420 осіб, в тому числі на денну форму навчання – 408 осіб, випуск відповідно – 1206 осіб, в тому числі на денній формі навчання – 100 осіб.
Середньорічна кількість аспірантів у 2017 році становила – 103 особи, у тому числі за загальним фондом – 53 особи, з них аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва, – 22 особи, за спеціальним фондом – 50 осіб, з них аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва,– 45 осіб.
За загальним фондом державного бюджету прийом аспірантів у 2017 році становив 15 осіб (аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва), випуск відповідно – 19 осіб, з них аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва, – 7 осіб.
За спеціальним фондом державного бюджету прийом аспірантів у 2017 році становив 27 осіб (2 аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва), випуск відповідно – 4 особи (аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва).
Середньорічна кількість докторантів у 2017 році становила – 7 осіб, у тому числі: за загальним фондом – 6 осіб; за спеціальним фондом – 1 особа. За загальним фондом державного бюджету прийом докторантів у
2017 році становив 3 особи, випуск відповідно – 3 особи. За спеціальним фондом державного бюджету прийому докторантів у 2017 році не було, випуск – 2 особи.
За КПКВК 3507060 „Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування програми „Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні” – Державна фіскальна служба України.
Затверджено кошторисом – 79082,9 тис. грн. за спеціальним фондом.
Касові видатки (використано) – 56217,7 тис. грн. (71,1%) за спеціальним фондом.
Основною метою виконання бюджетної програми є підвищення якості митного регулювання та вдосконалення митного адміністрування. Підставами для виконання бюджетної програми є: Податковий кодекс України від
02 грудня 2010 року № 2755-VІ; Митний кодекс України від 13 березня
2012 року № 4495-VІ; Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII „Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”; постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236 „Про Державну фіскальну службу України”; постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року
№ 923 „Питання виконання Угоди про фінансування програми „Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні”; Угода від 31 жовтня 2011 року „Про фінансування програми „Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні”; Угода про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), ратифікована Законом України від 07 грудня 2011 року № 4091-VI.
Протягом 2017 року Державною фіскальною службою України придбано: 1 комплект мережевого обладнання для центрів обробки даних (для забезпечення роботи телекомунікаційної інфраструктури обладнання ядра мережі центрів обробки даних); 2 одиниці серверного обладнання для обробки даних (для забезпечення митних постів технічними ресурсами, необхідними для належного функціонування АСМО „Інспектор 2006” та інших інформаційних ресурсів); 1 комплект обладнання системи ІР-телефонії.
За КПКВК 3507610 „Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску” – Державна фіскальна служба України.
Затверджено кошторисом – 17310,0 тис. грн. за спеціальним фондом.
Касові видатки (використано) – 0,0 тис. грн. (0%) за спеціальним фондом.
Основною метою виконання бюджетної програми є розвиток транскордонного забезпечення України з сусідами та європейським Співтовариством.
Підставами для виконання бюджетної програми є: Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ; Митний кодекс України від
13 березня 2012 року № 4495-VІ; Закон України від 3 лютого 2016 року № 977-VIIІ „Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги”; постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236 „Про Державну фіскальну службу України”.
Бюджетну програму у 2017 році не виконано в запланованому обсязі.
Бюджетна програма, відповідальним виконавцем якої є Державна служба фінансового моніторингу України
За КПКВК 3509020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму” – Державний навчальний заклад післядипломної освіти „Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”.
Затверджено кошторисом – 6336,8 тис. грн. за спеціальним фондом.
Касові видатки (використано) – 6043,4 тис. грн. (95,4%) за спеціальним фондом.
Протягом 2017 року підвищили кваліфікацію 700 фахівців з питань фінансового моніторингу, 202 фахівці суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) учасники ринку цінних паперів, 1014 фахівці інших СПФМ. За короткостроковою програмою підвищили кваліфікацію 13 фахівців інших СПФМ. Крім того, в одноденних тематичних семінарах взяли участь 284 фахівця СПФМ.
Видатки, затверджені в Державному бюджеті України на 2017 рік, спрямовано на забезпечення найнагальніших потреб бюджетних установ, що належать до сфери управління Мінфіну.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету забезпечено виконання основних напрямів діяльності за кожною бюджетною програмою.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити